VALTUUSTOALOITE: Työryhmä selvittämään päihde- ja mielenterveystyötä Kangasalla

Liian kireät sote-säästöt alkavat näkyä sairastavuuden lisääntymisenä ja siihen liittyvänä pahoinvointina niin väestön kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Kangasalan hyvä maine terveydenhuoltokuntana on vaarassa kadota. Palvelujen tarve ei ole vähenemässä ikääntyvässä ja muuttovoittoisessa kunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen uudistustyön hidastuminen ei saisi estää kaupungin oman terveyden ja sairauden hoidon kehittämistä. Terveydellinen ja sosiaalinen turvallisuus on keskeinen hyvinvointitekijä nykyisille ja tuleville kuntalaisille.

Read More
iikka
PUHEENVUORO: Kangasalan kaupunkistrategia 2025

Strategiasta puuttuu kokonaan maininta energiatehokkuudesta sekä kestävästä ja ekologisesta kaupunkisuunnittelusta, ainoastaan hiilineutraalius on mainittuna hieman vaisusti kestävän kasvun kanssa. Eikö aitoa edelläkävijyyttä olisikin mahdollisimman ekologinen ja mahdollisimman ilmastoystävällinen kaupunki?

Read More
iikka
VALTUUSTOALOITE: Työttömyysturvan aktiivimalli Kangasalla

Tilastokeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan Kangasalla 358 työtöntä ei ole täyttänyt aktiivisuusvelvoitetta. Tämä luku vastaa Kangasalla 51,1% Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä. Kangasala sijoittuu erittäin heikosti vertailussa muihin noin 30 000 asukkaan kuntiin tai kaupunkeihin.

Read More
VALTUUSTOALOITE: Vaellusreittien kunnostamisesta ja laajentamisesta.

Ulkoilureittejä tulisi konkreettisesti kehittää Lamminrahkan projektien rakennusvaiheissa, jolloin niistä voisi tulla todellinen myyntivaltti asunnon ostoa suunnitteleville. Etelä-Suomessa on selkeä markkinarako laadukkaalle ja monipuoliselle vaellusreitille. Kaarinanpolku ja siihen yhdistetty Lempäälän Birgitan polku muodostavat yhdessä jo yli sadan kilometrin vaellusreitin.

Read More