VAPPUPUHE: Luopioisten punaisten muistomerkillä 1.5.2019

Hyvät toverit ja ystävät,

Perinteisesti vappuna me vasemmistolaiset olemme kokoontuneet muistamaan, kunnioittamaan sekä myös juhlimaan jotain mennyttä. Olemme muistaneet työväen saavutuksia, onhan vappu nimetty asiallisesti suomalaisen työn päiväksi. Tänään elämme kuitenkin hetkessä, jossa emme ainoastaan osoita kunnioitustamme menneisyyttä kohtaan. Toverit, tänään meillä on oikeus juhlia vasemmiston vaalivoittoa. Vuonna 2019 vasemmistoliitto on nostanut kannatustaan kaksissa perättäisissä vaaleissa. Eduskuntavaaleissa sitten vuoden 1995 emme ole kokeneet tälläistä. Neljä lisäpaikkaa on ilon aihe.

Tämä vaalivoitto on meidän yhteinen, tämän vaalivoiton alla on meidän osoitettava myös kiitollisuutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat kaatuneet vakaumuksensa puolesta.  On kuitenkin meidän jokaisen oikeus kokea onnellisuutta. Koen ylpeyttä siitä, että olemme jaksaneet vuodesta toiseen tehdä töitä aatteemme eteen. Myös silloin kun aatteemme on ollut vahvasti kyseenalaistettuna. On lisäksi huomioitava, että osasyy vaalivoittoomme on myös se kylmän vaihtoehdottomuuden linja, joka tuotiin kirkkaasti päivänvaloon Sipilän hallituksen toimesta.

Tämä vaalivoitto antaa meille myös tukea tulevaan työhön, sillä ihmiskuntana me elämme aikakautta jossa eletään isojen kysymyksien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rohkeaa politiikkaa, eriarvoistumisen pysäyttäminen vaatii kokonaisvaltaista talousjärjestelmän haastamista sekä lisäksi laajentuva ymmärryksemme ihmisyydestä vaatii entistä aktiivisempaa ihmisoikeuksien puolustamista. Nämä asiat eivät ole vain osaa ihmiskuntaa koskevia asioita. Vaan ne koskettavat jokaista meitä. Vasemmistoliitto ei ole harvojen puolue vaan kaikkien puolue, siksi sanomamme on kuulunut ja siksi meitä tarvitaan juuri nyt. Vasemmistoliitto on punavihreä puolue, joka esittää ja tekee konkreettisia ratkaisuja nykyhetken suurimpiin kysymyksiin.

Arvon toverit ja ystävät,

Tärkeä työmme ei lopu tähän. Tavoitteemme Suomessa on punavihreä hallitus, joka korjaa Sipilän hallituksen epäinhimillisen ja eriarvoisuutta kasvattaneen politiikan jälkiä. Tarvitsemme poliittiseen päätöksentekoon vallankumouksen, henkisen vallankumouksen. Myötätunto ja inhimillisyys on tuotava poliittisen päätöksenteon keskiöön. Liian usein olemme kohdanneet sen kylmän arvovalinnan, jossa panostukset tasa-arvon edistämiseen, eriarvoistumisen pysäyttämiseen ja hyvinvointiin nähdään kuluerinä eikä investointeina yhteiseen tulevaisuuteemme. Tämän arvovalinnan aika on tullut päätökseen. Sillä tämä arvovalinta on osasyy siihen, joka on jälleen synnyttänyt maailmaamme laajoja rasistisia ja ihmisoikeuksia loukkaavia liikkeitä ja puolueita. Tämän uhan selättämiseen tarvitaan kahta asiaa. Kokonaisvaltaisen tasa-arvon lisäämistä sekä päättymätöntä työtä ihmisoikeuksien puolustamisen eteen. Meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, jottei historiastamme toistu uudestaan. 

Hyvät toverit ja ystävät,

Tänään muistamme ja kunnioitamme vakaumuksensa puolesta kaatuneita. Tänään olemme kiitollisia nykyhetkestämme, joka ei ole itsestäänselvyys. Kuten aikaisempinakin vappuina, tänä vappuna on ilon aihe olla vasemmistolainen. Tänään se konkretisoituu meidän yhteiseen vaalivoittoon sekä toivekkaaseen tulevaisuuteemme. Me jatkamme työtä maailman pelastamisen puolesta. Vasemmisto on ottanut ensiaskeleensa uudella tiellä. Jatketaan yhdessä eteenpäin tällä tiellä, kohti ikuista voittoa!

Hyvää vappua toverit, hetken hiljaisuus vakaumuksensa puolesta kaatuneita kohtaan.