Mahdollisuuksien maaseutu

Kun Kangasalan uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin, niin tein päätöksen peilata työtäni valtuutettuna tuohon mielestäni upeaan kaupunkistrategiaan. Jos päätettävä asia on ristiriidassa kaupunkistrategiaan, ei päätöstä sellaisenaan voida hyväksyä. Avaan tässä kirjoituksessani seuraavaksi hieman perustelujani.

Kuhmalahden Pohjan koulu on tullut tiensä päähän, eikä rakennuksessa voida enää järjestää opetusta turvallisesti. Onhan rakennus myös vanha ja liian iso meidän pienelle kylälle. Tämä on jo tiedostettu pidemmän aikaa ja kouluverkkosuunnitelmassakin on jo todettu, että Pohjan koulu lakkautetaan 2021. 1.-4.-luokkien oppilaat siirtyvät Kuhmalahden uuteen kouluun ja 5.-6.- luokkien oppilaat siirtyvät Sariolan kouluun. Kuhmalahdella tosin ei ole vielä uutta koulua, mutta uuden koulun rakennuttaminen Kuhmalahdelle on perustelua jo jos peilaa Kangasalan kaupunkistrategian tavoitteita. Nyt sivistyslautakunnan pöydälle saapuvan esityksen perusteella Kuhmalahdelle ei olisi tulossa uutta koulurakennusta vaan 1-2. luokkalaiset opiskelisivat päiväkodin tiloissa ja 3-6. luokkalaiset kävisivät koulua Sahalahden Sariolan koulussa, joka sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Kuhmalahdelta.

Kehitämme Kangasalan imagoa

Luonnonläheisyys on nousemassa isoksi maailmanlaajuiseksi trendiksi. On totta, että kaupungistuminen tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. Samalla tämä myös nostattaa ihmisillä kaipuuta maaseudusta ja luonnonläheisestä elämästä. Kangasala on upeiden mahdollisuuksien kaupunki, jossa tulevaisuudessa asukas voi asua kaupunkielämää tai halutessaan myös maaseudun ja luonnon rauhassa. Kangasalan imagon kehittäminen on monipuolinen tehtävä. Eihän tulevan Lamminrahkan alueella asu tällä hetkellä vielä ketään, mutta päättäjät näkevät Lamminrahkan potentiaalin joten alueeseen on syytä panostaa. Pienemmässä mittakaavassa myös Kuhmalahden alueella on potentiaalia.

Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu

Kuhmalahdelle on palannut päivittäistavarakauppa, tullut uusi menestynyt kesätapahtuma ja nyt myös uusi nuorisotila kylän aktiivisille nuorille. Lisäksi Kuhmalahden kirkonkylän alueelta löytyy päiväkoti, liikuntasali, huoltoasema ja baari, kuntosali, upeaa luontoa, vanhainkoti sekä hieman pidemmän matkan päästä kirjasto, uimaranta sekä urheilukenttä. Nämä kaikki ovat Kuhmalahden kirkonkylällä myytävien tonttien läheisyydessä. Ja mahdollisesti uusi koulurakennus vielä lisäksi. Mikä sitten on strategian mukainen mahdollisuuksien maaseutu, jos Kuhmalahti ei tätä ole?

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä

Luonnonläheiset koulut ovat kansallisesti nousemassa esiin vähitellen ja tässä olisikin Kangasalla ja Kuhmalahdella loistava mahdollisuus profiloitua edelläkävijäksi ja myöskin sitä kautta houkutella uusia asukkaita Kuhmalahden luonnonläheiseen ja palvelurikkaaseen ympäristöön. Oppilaiden siirtäminen Sariolan kouluun muodostaisi joillekin oppilaille valitettavan pitkän koulumatkan, johon ajallisesti saattaisi kulua yli kaksi tuntia päivässä.

Missä tahansa yhteisössä yhteisön jäsenet voivat hyvin, kun he kokevat olevansa aidosti osana yhteisöä sekä pääsevät vaikuttamaan sen toimintaan. Strategiassa on mainittuna myös kuunteleminen, välittäminen ja mahdollistaminen. Kuhmalahden Yrittäjät sekä kyläyhteisö ovat tuoneet esiin avustuksensa koulun maanrakennukseen ja talkootöihin. Kaupunkiyhteisö ovat yhtä kuin sen ihmiset ja Kuhmalahden asukkaat tunnistavat kyläyhteisönsä tarpeet.

Kaupunkistrategiat tuntuvat jäävän unholaan hyvin nopeasti sen jälkeen, kun ne hyväksytään. Myös asukkaiden mielestä strategiat ovat yleensä vain korulauseita ja sananhelinää, joka ei aidosti johda päätöksentekoa. Nyt olisi Kangasalan kaupungin päättäjillä mahdollisuus osoittaa asukkailleen, että päättäjät arvostavat kaupunkistrategiaa sekä toimivat sen mukaisesti.

iikka